Labels

Saklaw at Pagkasunud-sunod ng mga Aralin

Pamantasan ng Ateneo de Zamboanga
Hayskul
Kagawaran ng Filipino
SAKLAW AT PAGKASUNOD-SUNOD NG MGA ARALIN

Filipino III
Taong Panuruan: 2007-2008UNANG MARKAHAN
Aralin 1
§ Panitikang Filipino sa iba’t ibang Panahon
Aralin 2
§ Introduksyon sa Teorya at Panunuring Pampanitikan
Aralin 3
§ Dula }Dahil sa Anak p. 109-116 >Pagsusuring Klasisismo p. 120 >Pagsusuring Humanismo p. 168-169 at 200
Aralin 4
§ Noli Me Tangere }Mga Dahilan ng Pagkasulat }Kabanata 1-16
Aralin 5
§ Talumpati }"Sa Kabataan p. 101-102" >Pagsusuring Imahismo p. 105
Aralin 6
§ Sanaysay } Ang Ningning at ang Liwanag p. 11-12 }Pagpapahayag (Paglalahad)
Mungkahing Gawain:
Þ Sulatin Blg. 1 (Paglalahad) Þ Sayawit


IKALAWANG MARKAHAN
Aralin 1
§ Nobela }"Bata, Bata Paano ka Ginawa?" p. 39-46 }"Bata, Bata Paano ka Ginawa?" (pelikula) >Pagsusuring Realismo p. 134 >Pagsusuring Feminismo p. 347
Aralin 2
§ Tula }˜ Sa Tabi ng Dagat >Pagsusuring Arkitaypal p. 286 > Pagsusuring Formalismo p. 216
Aralin 3
§ Noli Me Tangere >Kabanata 17-32
Aralin 4
§ Pamahayagang Pangkampus at Balita }Pagpapahayag (Pangangatwiran)
Mungkahing Gawain:
Þ Sulatin Blg. 2 (Pangangatwiran) Þ Talumpatian


IKATLONG MARKAHAN
Aralin 1
§ Pagsulat ng Rebyu ng isang Pelikulang Napanood }˜ Himala (pelikula) >Pagsusuring Saykolohikal p. 225 at 361 >Pagsusuring Eksistensiyalismo p. 263-264
Aralin 2
§ Sa Bagong Paraiso (Maikling Kwento) p. 147-157 > Pagsusuring Romantisismo p. 143
Aralin 3
§ Pakikipanayam
Aralin 4
§ Noli Me Tangere }Kabanata 33-48 }Pagpapahayag (Pagsasalaysay)
Mungkahing Gawain:
Þ Sulatin Blg. 3 (Pagsasalaysay) Þ Talumpatian


IKAAPAT NA MARKAHAN
Aralin 1
§ Maikling kwento ˜ Mabangis na Lungsod p. 376-379
` Pagsusuring Markismo p. 274-275 at 383 ` Karikatura/Komiks Istrip
` Pagsusuring Sosyolohikal p. 242-243, 314, 334-335
Aralin 2
§ Luha (Tula) p. 221 }Pagsusuring Moralistiko p. 184-185
˜ Pagpapahayag (Paglalarawan)
Aralin 3
§ Noli Me Tangere }Kabanata 49-63 at kabuuan >Pagsusuring Bayograpikal p. 321
Aralin 4
§ Kinagisnang Balon } Pagsusuring Dekonstraksyon p. 371
Mungkahing Gawain:
Þ Sulatin Blg. 4 (Pangangatwiran) Þ Dagliang Pagtatalumpati

Batayang Aklat:
* Pluma III (Wika at Panitikan), Aileen B. Baisa et.al.

Iba pang mga Sangguniang Aklat:
*Sandigan ng Pamahayagang Pangkampus, Carmel Masura at Dolores Tanawan
*Noli Me Tangere ni Dr. Jose P. Rizal
*Panitikang Filipino (Pampanahong Elektroniko), Jose A. Arrogante et.al.

Blog site:
http://www.adzuhsfil3.blogspot.com/

No comments: